Zonder pesticiden

In de jaren 2000 wordt men bewust van de impact op de gezondheid en het milieu van het overmatig gebruik van pesticiden. Het analytisch rapport over de staat van het Waalse leefmilieu 2006-2007 vermeldt dat meer dan een derde van de 3000 ton fytosanitaire producten die jaarlijks op het grondgebied worden verspreid, wordt gebruikt door particulieren en gemeenten die zich blootstellen aan gevaren. In die context wordt in 2008 voor het eerst de Week Zonder Pesticiden van Wallonië georganiseerd. “Het initiatief werd in 2005 gelanceerd in Frankrijk door de vereniging Générations Futures”, vertelt Isabelle Bourge, projectcoördinator binnen de vzw ADALIA. “Sinds 2001 werkt onze vereniging het hele jaar door aan het verminderen van het gebruik van pesticiden. Toen men zich realiseerde dat sommige particulieren tot 10 keer meer pesticiden gebruikten dan de hoeveelheden die nodig waren per oppervlak, leek deze communicatiecampagne ons een uitstekende manier om aan het grote publiek uit te leggen dat het perfect mogelijk is om het zonder pesticiden te stellen. ”

Door zich tot dat publiek te richten, heeft Adalia gezien dat de Week Zonder Pesticiden een unieke kans was om een verregaande mentaliteitsverandering in de samenleving op gang te brengen. Elk jaar in de lente worden er gedurende 10 dagen activiteiten en evenementen georganiseerd door mensen die gebruik maken van alternatieven om het zonder pesticiden te stellen: het kan gaan om een tuinliefhebber die zijn tuin openstelt, of een school die een ontbijt organiseert met biologische producten, of een gemeente die haar ecologisch beheer van groene ruimten naar voren brengt. “Het aantal spelers betrokken bij het evenement is gestabiliseerd op ongeveer honderd, maar het aandeel van de betrokken overheidsdiensten is in de loop der jaren toegenomen. Ze willen de burgers tonen wat ze kunnen doen om de hoeveelheid pesticiden te verminderen, want sommigen moeten nog steeds overtuigd worden! ”

Sinds juni 2014 verbiedt het Waalse plan voor de vermindering van pesticiden het gebruik van gewasbeschermingsproducten voor het onderhoud van de openbare ruimten. Het is daarom meer dan ooit belangrijk voor de gemeenten en openbare bedrijven om te begrijpen dat het gazon van een park beter niet meer wordt behandeld met een onkruidverdelger en een bloemenweide wordt, en dat de gangen op de begraafplaatsen groener worden zonder noodzakelijk slecht onderhouden te zijn. De andere uitdaging is mensen helpen om tot actie over te gaan. “Wanneer we worden geconfronteerd met een rozenstruik vol bladluizen, of wanneer de moestuin wordt aangevallen door naaktslakken, zijn we vaak geneigd om onze toevlucht te nemen tot fytosanitaire producten omdat we de alternatieven niet kennen. Meestal is het voldoende om enkele huis-, tuin- en keukentips uit te testen. Je moet er in je omgeving over praten. Ook dat is de Week Zonder Pesticiden: de mensen samenbrengen om ideeën uit te wisselen. ” Adalia is daarom blij met een van haar meest recente overwinningen: in 2016 verandert de Week Zonder Pesticiden in de Lente Zonder Pesticiden. “De activiteiten spreiden over 3 maanden is een goede zaak, want er is nog veel werk om bepaalde milieus te doen aanvaarden dat we in de richting van een meer natuurlijk beheer moeten gaan en als het begrip “schoon” verandert, dan is dat in het belang van ons milieu en van onze gezondheid.”

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Isabelle Bourge

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: