Wanneer pendelaars de toekomst op de rails zetten

Dit is het verhaal van een persoonlijk balen dat leidt tot een initiatief met collectieve voordelen. In september 1998 begint Gianni Tabbone dagelijks te pendelen tussen Luik en Brussel. Die dagelijkse reis wordt al snel een bron van ergernis: “De vertragingen, haltes op het platteland en andere tegenslagen volgden elkaar op zonder dat de passagiers werden geïnformeerd over de redenen of de duur ervan. ” Maar in plaats van in zijn hoekje te blijven foeteren of voor de auto te kiezen, creëert Gianni Tabbone een forum op het internet: de ontgoochelde pendelaar krijgt er de kans om getuigenissen van andere gebruikers te lezen. “Ik wilde weten of andere mensen in hetzelfde schuitje zaten als ik. ” Het duurt niet lang of er zijn al snel veel pendelaars die het forum gebruiken om hun vragen en informatie te delen. Direct na die eerste ervaring, en aangemoedigd door de nieuwe community, zet Gianni Tabbone de website Navetteurs.be online om de communicatiemogelijkheden tussen de reizigers uit te breiden, en hen beter te informeren om hun dagelijks leven te veranderen.

De website wordt een referentie voor de treingebruikers … en een mooi argument dat Gianni niet aarzelt naar voren te schuiven bij contacten met de NMBS-klantendienst. “We bewezen elke dag dat gewone burgers een dienst konden opzetten waar een bedrijf als de NMBS met veel meer financiële middelen en personeel niet in slaagde. Er zijn zeker nog andere factoren, maar ons werk heeft ertoe geleid dat de NMBS zelf efficiëntere communicatiemiddelen heeft geïmplementeerd, zoals een applicatie die voortaan de real-time vertrek- en aankomsttijden van de treinen weergeeft. ”

In 2012 krijgt het avontuur, dankzij de steun van Gery Baele en Guy Cantraine, twee ervaren pendelaars, een meer formele wending, wanneer Navetteurs.be de status van vzw verwerft. Sindsdien geeft de vereniging altijd een constructieve draai aan haar conclusies. “We tonen wat er niet gaat, maar stellen nu ook oplossingen voor. Dankzij de sociale netwerken die een snelle verspreiding van informatie mogelijk maken, kunnen we tijd en middelen vrijmaken om dieper in te gaan op nieuwe problemen die de gebruikers van het openbaar vervoer dagelijks ondervinden. Wij werken daarvoor hand in hand samen met andere partners zoals IEW, Test-Aankoop en onze Nederlandstalige collega’s van TreinTramBus. 

Naast de vertragingen, die op sommige lijnen nog steeds actueel en de belangrijkste zorg van de treingebruikers zijn, is de hernieuwing van het treinaanbod een ander stokpaardje van Navetteurs.be. “Ondanks de toename van het aantal reizigers, is het aantal treinen per kilometer in de afgelopen jaren niet geëvolueerd. De NMBS werkt met een verzegelde enveloppe die de beleidsverantwoordelijken niet willen openen, dus wanneer het aanbod verbetert op de ene lijn, verslechtert het op een andere. En het zijn bijna altijd de lijnen op het platteland die de prijs betalen. We horen het beleid voortdurend de burgers aanmoedigen om het openbaar vervoer te nemen en hun auto thuis te laten, maar als het aanbod niet min of meer evenwaardig is aan het comfort van de auto, dan zal de mentaliteit niet veranderen.”

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Gianni Tabbone

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: