Pioniers van de groene economie

“Een groep vrienden voor een planeet”: bij de oprichting van Groupe One in 1997 willen voormalige medewerkers van humanitaire organisaties optreden voor het milieu. Samen beslissen ze om een ongewone weg te kiezen: die van de sociaaleconomische sector. “In die tijd waren er geen overheidsmiddelen om te werken aan de groene economie. Er was daarentegen wel werkgelegenheidssteun. De vereniging greep eerst deze kans aan om te werken aan het economisch herstel van een wijk in Brussel die er slecht aan toe was, en te helpen bij de oprichting van bedrijven. In dit werk konden ze vervolgens de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen opnemen. ” Voor Caroline Bini, vandaag co-directrice van Groupe One, blijft het een uitdaging om de milieu-uitdagingen via deze economische pijler op een subtiele manier te integreren. “We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om duurzaam ondernemerschap en economische rendabiliteit met elkaar te verzoenen voor de levensvatbaarheid van een bedrijf. Maar om te kunnen spreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen met mensen die in de eerste plaats op zoek zijn naar een baan, moesten eerst instrumenten worden ontwikkeld voor opleiding, sensibilisering en begeleiding.”

Group One heeft daarvoor verschillende strategieën ontwikkeld. Enerzijds biedt de vereniging via haar project EcoToolKit eco-managementinstrumenten aan: “We helpen bedrijven waarvan de activiteiten niet noodzakelijk gericht zijn op duurzame ontwikkeling om milieuaspecten, zoals afvalbeheer of energiebesparingen, op te nemen om zich te onderscheiden van hun concurrenten.” Daarnaast kunnen we via het project EcoInnov projectleiders begeleiden in hun zoektocht naar een businessidee op het gebied van duurzame ontwikkeling. In het verlengde van die activiteiten doet Groupe One aan monitoring en sensibilisering, vooral in scholen, maar ook aan stimulering van ondernemersactiviteiten: “We stimuleren de economie in de groene sectoren: de afgelopen vijf jaar zijn we dieper ingegaan op duurzame voeding gekoppeld aan stedelijke landbouw.” Het bedrijvencentrum te Sint-Gillis herbergt meer bepaald een aquaponics-project (kweken van groenten op een symbiotische manier gecombineerd met het kweken van vis), een proefserre, een project om champignons op koffiedik te kweken en een insectenkwekerij.

Groupe One begeleidt jaarlijks ongeveer 75 start-ups, en ongeveer 10 keer meer projectontwikkelaars. Toen haar activiteiten zich in 2005 in Wallonië, maar ook internationaal, namelijk in Congo, uitbreidden kende de organisatie zelf problemen die eigen zijn aan elk baanbrekend project: “Groep One spreekt al 10 jaar over circulaire economie, maar dit concept verscheen pas 2 jaar geleden in de media en op de politieke agenda. Door die discrepantie zijn onze middelen nooit zo hoog als onze ambities. We moeten ons altijd uitsloven om de geldschieter te overtuigen. We worden voor 90% gefinancierd door de overheid, maar het zou in de privé hetzelfde zijn. Veel mensen zeggen nog steeds dat de stadslandbouw nooit zal dienen om de bevolking te voeden. Wij zijn er echter van overtuigd dat, naast het bijdragen aan de lokale voedselproductie, het zal helpen om banen te creëren voor laaggeschoolden en de stadsbevolking in contact zal brengen met de natuur, en dus bewust zal maken van wat ze consumeren.”

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Caroline Bini

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: