Op twee wielen voor een betere leefomgeving

Al tientallen jaren pleiten verschillende verenigingen voor de fiets als duurzame mobiliteitsoplossing. Maar initiatieven die het dagelijks gebruik van de fiets comfortabel maken ontbraken nog op het appel. Het is in dat licht dat de vzw Pro Velo, opgericht in 1992, tal van diensten en projecten ontwikkelt. De rode draad van de activiteiten van deze kleine vereniging, die is uitgegroeid tot een echt bedrijf van 70 personen, is begeleiding:  “Met alles wat we sinds het begin hebben ontwikkeld willen we mensen in het zadel helpen”, zegt Bertrand Willems, directeur van Pro Velo Wallonië. “De eerste tool die we daarvoor hebben ontwikkeld, en die nog steeds bestaat, is de rondleiding per fiets. Het is een manier om de burgers te laten ontdekken dat ze zich op een aangename en veilige manier per fiets kunnen verplaatsen. Door die eerste ervaring in een recreatieve context krijgen ze vaak zin om de fiets te gaan gebruiken voor hun dagelijkse verplaatsen.”

In de loop der jaren heeft Pro Velo zich geprofileerd als een fijnzinnig kenner van de psychologie om te beginnen fietsen. Alles wat mensen tegenhield om te fietsen leidde tot de ontwikkeling van een nieuwe begeleiderstrategie.

Naast het repareren van fietsen, geven van opleidingen om zelf fietsen te repareren, en fietsbeurzen, is de vereniging ook een echt laboratorium van ervaringen geworden. Het jaar 2009 was een keerpunt toen Pro Velo een overheidsopdracht in de wacht sleepte voor het beheren van 5 fietspunten in de Waalse stations. “De mensen kwamen nog meer naar ons toe voor persoonlijk advies. We beseften dat, hoewel individuele begeleiding veel energie vergt, het ook veel efficiënter en rendabeler is dan een grote bewustmakingscampagne.

In die geest heeft Pro Velo een indrukwekkende reeks programma’s ontwikkeld, afgestemd op verschillende doelgroepen. Om kinderen van jongs af aan vertrouwd te raken met de fiets, stelt de vereniging bijvoorbeeld verschillende begeleidende formules voor aan de scholen, van het “fietsbrevet” over de begeleiding van spelers van het schoolmilieu met het project “Objectif vélos à l’école” tot de uitdaging “Bike2school”. “We helpen scholen die erom vragen om een beter zicht te krijgen op de moeilijkheden die het gebruik van de fiets in het dagelijks leven belemmeren en zoeken vervolgens naar een oplossing. Dit kan gebeuren via een aanvraag voor de aanleg van een kruispunt of een parkeerplaats, of het invoeren van een fietsbus, dat wil zeggen schoolvervoer per fiets. Dankzij die acties kunnen de scholen het modale aandeel verhogen van 2% naar 15 tot 20%, met dagelijks 30 of 40 fietsen op school!” Ook volwassenen worden niet vergeten, want een aantal programma’s richten zich speciaal tot hen, hetzij als individu of binnen hun bedrijf.

“Of het nu via de Bike Experience in Brussel, de actie “2 mois 2 roues” in Wallonië, of onze vele andere voorstellen is, ons doel is hetzelfde: we willen de fiets uit de marginaliteit halen! Men rechtvaardigt vaak het gebrek aan investeringen in fietsinfrastructuur door het lage aantal fietsers. Door tot actie over te gaan, wordt die vicieuze cirkel doorbroken! Volgens ons is de fiets een middel om de leefomgeving te verbeteren: hij kan het leven in de stad even aangenaam maken als op het platteland!

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Bertrand Willems

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: