Het DAR heeft het moeilijk

Of het nu gaat om snelwegen of uitbreiding van luchthavens, bepaalde controversiële projecten zijn al vele tientallen jaren een doorn in het oog van de Waalse regering. In opeenvolgende legislaturen heeft ze geprobeerd om een ​​strategie te ontwikkelen om de tegenstand tegen projecten te omzeilen en de uitvoering ervan te versnellen. Binnen de Fédération Inter-Environnement Wallonie heeft de advocaat Jean-François Pütz zich al 8 jaar lang geen seconde verveeld met het volgen van deze saga, waarin de duistere kant van de macht duidelijk wordt, weliswaar met minder speciale effecten dan in het werk van George Lucas, maar op een even zorgwekkende manier. Dit is het verhaal van het “DAR”-decreet. In 2008 neemt het Waals Parlement het “Décret d’autorisation régionale” (DAR) aan, een tekst die het Parlement het recht geeft om vergunningen te bekrachtigen voor zgn. “ontwikkelingsprojecten van algemeen belang”.  Onder het valse voorwendsel om parlementariërs meer bij de besluitvorming te betrekken, was het niets meer en niets minder dan het uitschakelen van de toezichthoudende rol van de Raad van State op projecten waartegen beroep was ingesteld.

In de ogen van IEW was dit manoeuvre een schending van goed bestuur dat wordt gegarandeerd door de scheiding der machten en vormde dit een risico op achteruitgang met betrekking tot de naleving van de milieuwetgeving. IEW slaagde er niet in om de goedkeuring van de tekst te voorkomen ondanks de inspanningen die werden gedaan tijdens de voorbereiding ervan, en stelde beroep in om de tekst voor het Grondwettelijk Hof nietig te laten verklaren. De onrust rond het DAR-decreet heeft vervolgens de grenzen van het Waalse grondgebied overschreden. Door deze controversiële tekst voelde de Europese Commissie zich immers beledigd en enkele maanden later stuurde ze een aanmaning naar België met het verzoek om uitleg.

In 2010 heeft het Grondwettelijk Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd om zich uit te spreken over de conformiteit van het DAR met betrekking tot bepaalde internationale bepalingen inzake de toegang tot de rechter. Het antwoord begin 2011 gaf ons reden om te hopen dat het DAR onwettig zou worden verklaard, maar de eindbeslissing lag nog altijd bij de nationale rechterlijke instanties. Eind 2012 oordeelde een uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat in een reeks specifieke omstandigheden, het mogelijk was dat het Parlement een vergunning verleende of weigerde onder de vorm van een decreet, maar dat de parlementariërs daarvoor gedetailleerde kennis moesten hebben van het dossier, wat door het DAR-decreet niet werd gegarandeerd! Na vier jaar werd het DAR eindelijk begraven en IEW was aanwezig op de begrafenis…”. Maar de rust van de krijger was slechts van korte duur. De dag na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof spraken de autoriteiten de wens uit om een weerwoord te vinden. In het kader van de ontwikkeling van de Waalse code voor ruimtelijke ordening, neemt de nieuwe Wetboek van Ruimtelijke Ordening (CoDT) sinds 2014 het mechanisme van de parlementaire vergunningen op… Dit is een afgeleide van het DAR! Deze nieuwe versie wordt verondersteld de vermaningen van het Grondwettelijk Hof te respecteren, maar ze is een gevaarlijke mix van de uitvoerende en wetgevende macht, en blijft de juridische acties kortsluiten. De serie begint aan een nieuw seizoen… Wordt vervolgd!

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Jean-François Pütz

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: