Gestrand op de oevers van de Vesder

In december 2005 stellen het bedrijf Forum Invest en de stad Verviers een project voor een winkelcentrum in de binnenstad voor. De bijeenkomst richt zich voornamelijk tot de lokale handelaars, en er zijn slechts een handvol geïntrigeerde burgers aanwezig. “Na afloop stonden we als aan de grond genageld,” zegt Jean-Noël Crickboom. “Het voorgestelde gebouw zou de Vesder over een lengte van 250 m en 40.000 m2 overdekken!” Samen met andere burgers richt hij in januari 2006 de groep Vesdre-Avenir op om het project te dwarsbomen. “De Vesder maakt deel uit van de identiteit van de stad! Het is dankzij het water van de Vesder dat Verviers in de 19e eeuw een belangrijk centrum voor de wolproductie werd. Terwijl men elders in de wereld de rivieroevers opwaardeert, ging men ons beroven van de laatste plek in de stad waar de Vesder toegankelijk was gebleven. Met een ingesloten en sterk verstedelijkte vallei, waar veel inwoners niet eens een tuin hebben, zette dit project ook de levenskwaliteit van de stadsbewoners op de helling! “

Tegenover de argumenten van Vesdre-Avenir stellen de initiatiefnemers van het project er andere: het winkelcentrum biedt volgens hen de mogelijkheid om een op sterven na dood stadscentrum nieuw leven in te blazen en werkgelegenheid te creëren. Om de gemoederen te bedaren wordt in 2006 een nieuwe versie van het project, over een lengte van 150 m maar nog altijd boven de rivier, voorgesteld. Voor Vesdre-Avenir blijft het echter onaanvaardbaar. In hetzelfde jaar verklaart Benoît Lutgen, de Waalse minister van Milieu, dat er van een overdekking van de Vesder geen sprake kan zijn. Het project wordt dan opnieuw herzien: 20.000 m2 op de begane grond en 6 verdiepingen, wat overeenkomt met 2 Titanic’s die stranden op de oevers van de Vesder. Het burgerverzet zet alle mogelijke middelen in om het project meer menselijke afmetingen en een duurzamere vorm te geven. “We hebben een aanvraag voor een volksraadpleging ingediend bij de stad. Er waren 5.400 handtekeningen nodig om de stad te verplichten die te organiseren, en we hadden er 7114. Maar Minister Courard besliste dat die volksraadpleging niet kon doorgaan, omdat de geplande werken uitsluitend onder de bevoegdheid van de Directie Onbevaarbare Waterwegen van het Waals Gewest vallen. De leden van Vesdre-Avenir geven niet op: ze overhandigen aan de autoriteiten een petitie ondertekend door 20.000 mensen, organiseren een tentoonstelling waarop alternatieven worden voorgesteld, en krijgen zelfs de steun van specialisten als Luc Schuiten. De internationaal vermaarde stadsarchitect creëert vrijwillig een voorstel om de oevers van de Vesder verstandig en realistisch in te richten, en het stadscentrum nieuw leven in te blazen.

“Maar de strijd werd niet met gelijke wapens gestreden. In 2010 verleende Minister van Milieu Philippe Henry de bouwvergunning aan de bouwpromotor, en tegen alle verwachtingen in, werd ons beroep tot opschorting bij de Raad van State verworpen.” In 2013 beslisten de leden van Vesdre-Avenir om na 8 jaar intense mobilisatie de strijd te staken. “Ze hadden het gevoel dat de politiek hen van alle kanten links liet liggen. Onze bezorgdheden reiken verder dan de milieuproblemen, maar ze krijgen geen gehoor. Is dit het samenlevingsmodel en beleid op korte termijn dat men voor ogen heeft voor de toekomst? “

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Jean-Noël Crickboom

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: