Fost Plus

Afval sorteren als doorgewoon onderdeel van het gezinsleven: 20 jaar partnersamenwerking burgers / ondernemingen

Waar is de tijd dat wij al ons afval in dezelfde afvalemmer gooiden? Die tijd ligt niet zo ver achter ons, want 20 jaar geleden was het nog zo.

Voor de kinderen van vandaag is huishoudelijk afval sorteren, vooral dan verpakkingsafval, de normaalste zaak van de wereld.

Bij het einde van de jaren ’80 echter ging nog een vloed aan verpakkingen richting stort of verbrandingsovens, tot groot nadeel van zowel de burgermaatschappij als het bedrijfsleven. Op een bepaald ogenblik hebben de ondernemingen die verpakkingen op de markt brengen, zich georganiseerd om een duurzame oplossing aan te reiken voor de problematiek van het verpakkingsafval. Zo werd in 1994 Fost Plus opgericht, in hetzelfde jaar waarin de Europese richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval in werking trad. Meteen was de eerste aanzet tot de circulaire economie een feit.

Het in België uitgerolde systeem berust op samenwerking tussen alle betrokken spelers: de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor verpakkingen, Fost Plus, de gemeenten, intercommunales en Gewesten, de Interregionale Verpakkingscommissie, de ophaal-, sorteer- en recyclagebedrijven, en uiteraard ook de burgers. In dit systeem van gedeelde verantwoordelijkheden speelt Fost Plus een doorslaggevende rol en zorgt voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve ophalingen, de sortering en de recyclage van het huishoudelijk verpakkingsafval.

Dankzij de uitrol van een ophaalsysteem dat overal in België vrij gelijkvormig is, is Fost Plus erin geslaagd om ervoor te zorgen dat meer dan 90% van de gezinnen hun glas, papier-karton en PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons) sorteren. Met een recyclagecijfer van meer dan 80% van alle verpakkingsafval is België zonder meer koploper in Europa.

Wij mogen dan ook met recht en reden stellen dat de ondernemingen die verpakte producten op de Belgische markt brengen, met de oprichting van Fost Plus hun verantwoordelijkheid opgenomen hebben, zowel financieel als operationeel. Maar dat belet niet dat zij onverkort verder moeten zoeken om hun verpakkingen te verbeteren en zo hun ecologische voetafdruk te verminderen. Intussen kunnen wij vaststellen dat die ononderbroken verbetering van de verpakkingen steeds meer in het DNA van onze ondernemingen is gaan zitten. Ten bewijze, het gewicht van heel wat verpakkingen is in de loop van de jaren gestaag gedaald. Feit is dat maatschappelijke verantwoordelijkheid hier een belangrijke factor geworden is. Anderzijds is ook gebleken dat verbeterde verpakkingen zich vertalen in lagere kosten en minder productverspilling, en dat is dan weer in het belang van iedereen.

Het Belgische model van selectieve inzameling is tot maturiteit gekomen. Toch liggen nog grote uitdagingen in het verschiet: optrekken van het recyclagepercentage voor plastic verpakkingen, uitgebreider sorteren buiten de gezinscontext, in stand houden van de sorteerbereidheid en ervoor zorgen dat minder verpakkingen in de openbare ruimte achtergelaten worden.

Het Belgische model heeft de weg geëffend naar meer verantwoordelijkheid bij de fabrikanten in combinatie met open en eerlijke partnersamenwerking met alle stakeholders, en naar een project dat uiteindelijk iedereen ten goede komt. Al vaak is het Belgische model als voorbeeld naar voor geschoven en straks wordt het misschien de blauwdruk in heel Europa en daarbuiten.

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: