Een verjongingskuur voor het waterbeleid

In 1998 houdt het Watermanifest, het resultaat van een denktank onder leiding van Riccardo Petrella, een pleidooi om water te beschermen als een gemeenschappelijk goed. In die context ontstaat het concept van het Jeugdparlement voor Water. De vereniging GREEN, sinds 2013 GoodPlanet Belgium genaamd, is één van de voortrekkers. Jo Van Cauwenberge, medeoprichter en nu directeur van de vereniging, herinnert zich hoe dit project tot stand kwam. “Om ideeën rond het waterthema aan te dragen, had Riccardo Petrella een vijftiental personen van verschillende nationaliteiten bijeengebracht die zich, elk op hun eigen manier, al inzetten voor de waterproblematiek. Binnen GREEN, wat staat voor Global Rivers Environmental Education Network België, hadden we een educatief programma rond rivieren ontwikkeld. Samen hebben we nagedacht over wat we konden doen om het water uit zijn louter ecologische dimensie te halen en het probleem van het recht op water in de burgerdebatten op te nemen. Zo ontstond de idee om samen met jongeren een parlement voor water te creëren.”

Met Raymond Jost, oprichter van het Internationaal Secretariaat voor Water, begint de vereniging vanaf dat moment aan de uitvoering van dit project. In mei 1998 wordt het concept verfijnd met Europese jongeren tijdens het H2O-festival te Besse in Frankrijk. Vervolgens vindt in de zomer van 1999 het eerste Europees Jeugdparlement voor Water plaats te Espalion in het Franse departement Aveyron. “80 jongeren afkomstig uit vijftien landen kwamen er gedurende een week samen om zich over het waterprobleem te buigen en hun eigen watermanifest te schrijven. De jongeren ontmoetten ook Europese parlementariërs en personen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de richtlijnen voor water binnen de Europese Commissie. Het doel was om te proberen het waterbeleid te sturen in de richting van een erkenning van het individuele en collectieve recht op de toegang tot drinkwater en water voor meer algemeen gebruik.

Sinds die eerste ervaring is het aantal jeugdparlementen voor water toegenomen, niet alleen in Europa maar ook elders in de wereld, soms op meer regionaal niveau. “In sommige gevallen hebben de jeugdparlementen voor water zich georganiseerd per bekken. Het Schelde Jongerenparlement, bijvoorbeeld, groepeert jongeren uit het noorden van Frankrijk, een groot deel van Vlaanderen, Brussel en Wallonië, maar ook uit Nederland. Eenzelfde instrument werd, ondanks de spanningen, ook ontwikkeld tussen Mexico en de Verenigde Staten. Die initiatieven zijn heel belangrijk voor ons, omdat ze aantonen dat we grenzen moeten overschrijden en bruggen moeten slaan om water op een duurzame manier te beheren.”

“Langzaam maar zeker hebben jongeren uit de hele wereld deelgenomen aan een bewustwording die heeft geleid tot de erkenning van het individuele en collectieve recht op de toegang tot drinkbaar water. Vandaag is de uitdaging het waterprobleem centraal te plaatsen in de debatten. In landen als België, waar water heel toegankelijk en van goede kwaliteit is, is dit een echte uitdaging, want veel mensen voelen zich niet betrokken. Vooruitgang boeken in het waterbeheer blijft niettemin ook hier noodzakelijk: de effecten van de opwarming van de aarde, die elders in de wereld zichtbaarder zijn, kunnen ook bij ons gevolgen hebben!”

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Jo Van Cauwenberghe

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: