Een tramnetwerk voor de Vurige Stede

In de zomer van 2007, in het kader van een heel intens debat over de aanleg van een ringweg ten oosten van Luik (de “CHB-verbinding”), bundelen de inwoners van de Vurige Stede de krachten om dit project af te wijzen en de historische tegenstanders van de snelweg te steunen. Maar de groep, die al snel structuur krijgt binnen de vzw urbAgora, beperkt zich niet tot het verwerpen van de idee van een snelweg: ze verenigt burgers die wensen mee te denken over de kwaliteit van het leven in de stad. “Ons doel vanaf het begin was problemen op het vlak van ruimtelijke ordening te kruisen met die op het vlak van mobiliteit, sociale rechtvaardigheid, toegang tot huisvesting en groene ruimten,” zegt François Schreuer, activist van het eerste uur en coördinator van de vereniging. “We waren ervan overtuigd dat CHB het fenomeen van de stadsvlucht in Luik, dat al sinds de jaren ‘50 aan de gang was, zou versterken, en dus de stad nog meer zou verarmen en de autodruk waaraan de inwoners waren blootgesteld vergroten. We startten een petitie op, getiteld “Ja aan de tram, nee aan de snelweg” om te eisen dat de regionale fondsen, voorzien voor de snelweg, in de eerste plaats zouden worden besteed aan het openbaar vervoer, meer bepaald aan de creatie van een tramnetwerk en een expres spoorwegnet. Na twee jaar van mobilisatie met evenementen, conferenties en publicaties, werd in het kader van de vorming van de Waalse regering in 2009, beslist om de “CHB”-snelweg op stand-by te zetten en het tramproject op te starten.

Maar de activisten van urbAgora zijn uiterst sceptisch over het project dat door de Waalse autoriteiten met spoed werd ontwikkeld, met het oog op de internationale tentoonstelling van 2017. We betreuren vooral de keuze voor een traject dat prioriteit geeft aan de stedelijke invalswegen in plaats van de dichtbevolkte buurten aan te doen. “Dit traject doet de rechteroever van de Maas niet aan, nochtans dichter bevolkt dan de linkeroever. En de tram lijkt in deze versie van het project ook te zijn bedacht als een concurrent in plaats van een aanvulling van de trein: kijk maar naar het gebrek aan intermodaliteit met de bestaande of te heropenen NMBS-stations.” In de ogen van urbAgora lijkt ook de keuze van een “publiek-privaat partnerschap” voor de realisatie van de tram een slechte optie, wegens de eisen en de daaruit voortvloeiende extra kosten. In 2015 heeft EUROSTAT bovendien het project om die reden tot twee maal toe afgewezen, waardoor de toekomst van de Luikse tram onzeker is. Het Luiks Gewestelijk Expresnet lijkt goed op weg om gerealiseerd te worden, maar de meerderheid van de politieke krachten in de regio willen de CHB-snelweg weer op de agenda plaatsen. Mobilisatie binnen urbAgora blijft dus geboden en de vereniging pleit in de eerste plaats voor een grondige voorbereiding met het oog op het bouwen van de stad van morgen. Omdat de Luikse agglomeratie jaarlijks steeds meer inwoners telt, staat er veel op het spel. We blijven denken dat de tram ons zou moeten helpen om de stedelijke ruimte weer in evenwicht te brengen, met name door de dichtbevolkte buurten op te waarderen en voorrang te geven aan de zachte mobiliteit en aan groene ruimten. Maar waar we vooral voor opkomen, naast deze kwesties, is dat het debat wordt geopend voor het publiek!

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten : Isabelle Masson

Naam van de burger: François Schreuer

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: