Een toekomst voor de paden

In 2001 verlaat Christophe Danaux, een voormalig sociaal assistent, de platgetreden paden om zijn eigen weg te zoeken. Op het einde van zijn opleiding tot ecoadviseur maakt hij een inventaris van de kleine wegen van zijn dorp, en stelt hij vast dat er zeer weinig informatie te vinden is op het internet over de wetgeving voor openbare wegen en paden… Hij besluit om het resultaat van zijn onderzoek online te zetten. De website kent snel succes, en vanaf dat jaar neemt de vzw “Chemins et sentiers de la vallée de l’Eau-d’Heure” een hoge vlucht. Na tientallen jaren van verwaarlozing in het voordeel van de auto, worden de paden en wegen weer interessant voor diegenen die er een oplossing in zien voor de toenemende mobiliteitsproblemen. Wat we ook verdedigen, sinds onze oprichting, is dat deze vorm van zachte mobiliteit ook toelaat om in de ruimtelijke ordening een hele reeks andere problemen te integreren, zoals de plaats van de biodiversiteit, de toegang tot het natuurlijk en landschappelijk erfgoed… Geleidelijk is dit doorgedrongen tot de burger en het beleid.

Nog steeds in 2001 beginnen de gemeente Walcourt en een groep vrijwilligers een pilootproject om dorpen onderling met elkaar te verbinden, genaamd “Transwal”. De vereniging komt hen te hulp. “Dit werk was niet altijd gemakkelijk, want sommige paden moesten in ere worden hersteld. We botsten soms met particuliere belangen. Maar de vraag naar zachte mobiliteit was reëel, en dankzij de constructieve samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de provinciale technische diensten konden we veel verwezenlijken. We hebben die dynamiek systematisch toegepast in latere projecten.

Sinds 2004 is het project om dorpen onderling met elkaar te verbinden uitgebreid naar Cerfontaine, Florennes en Gerpinnes in het kader van de Groupe d’Action Local de l’entre-Sambre-et-Meuse. Het doel is nu nog ambitieuzer: het creëren van 117 verbindingen tussen 46 dorpen en gehuchten, wat neerkomt op meer dan 350 km wandelwegen en -paden! “Dit titanenwerk heeft 4 jaar in beslag genomen. De volledige inventaris van een netwerk van openbare paden op grote schaal was een echte innovatie. Er werden kentekens gecreëerd die vervolgens werd overgenomen door het Commissariaat-Generaal voor Toerisme voor de bewegwijzering.”

De reikwijdte van de vereniging, die werd omgedoopt tot “Sentiers.be”, bleef zich vervolgens verder uitbreiden: in andere regio’s, zoals het Natuurpark van de vallei van de Attert en een reeks gemeenten langs de Maas, is de vzw door de jaren heen de Waalse referentie geworden voor de creatie van netwerken van trage verbindingswegen. In 2011 is Sentiers.be ook verbintenissen met andere verenigingen aangegaan voor een lobbywerk dat resulteerde in een grote overwinning: de afschaffing van de dertigjarige verjaringstermijn, d.i. artikel 12 van de wet betreffende de buurtwegen uit 1841 volgens welke openbare wegen die al 30 jaar niet meer worden gebruikt geprivatiseerd kunnen worden. Na de integratie van de werkgroep die verantwoordelijk is voor het opstellen van het nieuwe decreet op de wegen, is de grote uitdaging waaraan we vandaag werken het bijwerken van de Atlassen van de buurtwegen. Toen ze in de negentiende eeuw werden gecreëerd, ging het om het eerste moderne mobiliteitsplan ter wereld! Als we er in slagen om een nieuwe digitale atlas te creëren, zal België op dit gebied opnieuw baanbreker zijn! “

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Christophe Danaux

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: