Een netwerk om anders te consumeren

Welke oplossingen zijn er wanneer men meer verantwoord wil consumeren? Sinds de jaren 2000 is het aantal initiatieven sterk toegenomen. Maar het ontbrak de aankoopgroepen, collectieve moestuinen, Repair Cafés, weggeefwinkels en alternatieve uitwisselingssystemen nog aan zichtbaarheid… Sinds 2010 geeft het Réseau des Consommateurs Responsables deze systemen meer bekendheid bij de burgers. “We zijn begonnen met alle bestaande initiatieven in Wallonië en Brussel te inventariseren,” zegt Bénédicte Allaert, projectmedewerker binnen de vzw RCR. Op basis van die gegevens, hebben we een kaart gecreëerd waarop alle initiatieven vermeld staan. We hebben die opgehangen op openbare plaatsen, zodat iedere burger in een oogopslag kan zien welke alternatieve consumptiemogelijkheden er in zijn dagelijks leven en in zijn omgeving beschikbaar zijn.” De kaart werd ook online op het internet geplaatst, waar ze continu wordt bijgewerkt.

Via dit werk wil het RCR de initiatieven ook in een netwerk opnemen. “We willen niet één model voorstellen, maar integendeel, de grote diversiteit laten zien om de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen. Zo kunnen we de bestaande initiatieven ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren!” Want de wereld van verantwoord consumeren is voortdurend in ontwikkeling. Sommige collectieve aankoopgroepen diversifiëren soms hun aanbod zodat hun leden autonoom kunnen worden ten opzichte van de verkoop in de grote distributieketens. Andere evolueren naar het model van een AMAP (vereniging voor het behoud van de kleinschalige landbouw), om solidair te zijn met de producenten en hun hele productie te helpen slijten. In Marche-en-Famenne werkte het SEL (lokaal uitwisselingssysteem) zo goed, dat men besliste om een weggeefbeurs te organiseren die bij de vierde editie meer dan 1500 bezoekers lokte. De initiatieven versterken elkaar. Elk succes zorgt voor nieuwe energie door nieuwe mensen aan te trekken in de lokale dynamiek.”

De online kaart van het RCR telde in 2015 meer dan 1000 geïnventariseerde initiatieven. De nieuwe uitdaging bestaat er nu in om kwetsbare groepen te bereiken. We zien dat een groot deel van de mensen die deelnemen aan de initiatieven tot een al gesensibiliseerde middenklasse behoren. Dat is bijvoorbeeld het sociale profiel dat we vooral in de gemeenschappelijke aankoopgroepen vinden. De netwerken voor het uitwisselen van goederen, diensten en kennis en de collectieve moestuinen trekken een meer divers publiek aan. Maar er is nog veel werk om een echte sociale mix te bereiken.” Vanuit die optiek heeft de vereniging in Namen een uitwisselingsproject met de lokale sociale spelers opgestart. Vrijwilligers van het RCR nemen vanuit diezelfde optiek ook deel aan de ontwikkeling van BEES Coop, een project voor een coöperatieve en participatieve supermarkt zonder winstoogmerk. Klanten-coöperanten werken daarbij een aantal uren vrijwillig voor hun supermarkt en krijgen in ruil toegang tot lokale producten met een kort verdeelkanaal en tegen toegankelijke prijzen. Er zijn ook verschillende prijsniveaus op basis van het inkomen. “Dit zijn economische proefmodellen die op hun manier meedenken over problemen met betrekking tot autonomie, sociale banden en manieren om uit de crisis te geraken.”

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Bénédicte Allaert

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: