De democratie op weg naar de toekomst

Sinds haar oprichting in 1975, drie jaar na de eerste VN-conferentie over het milieu in Stockholm, was de Fédération Inter-Environnement Wallonie de bevoorrechte getuige van de evolutie van het burgerlijk karakter van milieumobilisaties. Door uit te breiden met de thema’s duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, was elke nieuwe VN-conferentie een gelegenheid om die verandering te observeren maar ook om er actief aan deel te nemen. “20 of 30 jaar geleden”, zegt Christophe Schoune, de huidige secretaris-generaal van IEW, “was er geen massabeweging van meer dan 1.000 of 2.000 mensen rond milieuproblemen. De mobilisaties waren vooral een zaak van actieve minderheden. De Klimaatconferentie in 2009 vormde een keerpunt: bij die gelegenheid hebben 20.000 personen gedemonstreerd in de straten van Brussel, en meer dan 100.000 in Kopenhagen!”

Sinds haar oprichting is de Federatie zich bewust van de kracht van de burgermobilisatie als concreet middel om de overheidsinstanties onder druk te zetten. Het klimaatprobleem, dat zowel de productiemethoden als de heersende economische en culturele modellen treft, heeft de noodzaak om het hele maatschappelijk middenveld aan te spreken nog vergroot. Om aan die doelstelling te beantwoorden heeft IEW in 2007 samen met de vakbonden, Noord-Zuid ngo’s, jongeren- en mensenrechtenorganisaties en andere milieuorganisaties het initiatief genomen voor de Klimaatcoalitie. “Dankzij dit klankbord konden we onze boodschap verspreiden naar kringen waar ze tot dan toe geen toegang toe had! In het kader van de COP21 reisden, ondanks de moeilijke omstandigheden na de aanslagen in Parijs, 14.000 mensen naar Oostende en honderdduizenden anderen verenigden zich een beetje overal ter wereld om te betogen! Onze slogan voor die gebeurtenissen was #WEAREMARCHING:  het is een beweging die nog steeds bezig is! Maar als we de ambitie van de overeenkomst van Parijs willen bereiken, d.i. de temperatuurstijging onder 1,5 tot 2 graden houden, moet deze dynamiek verder worden versterkt want de overeenkomst zegt weinig over de inspanningen die moeten worden geleverd om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Na de COP21 is het nodig om alle krachten van de samenleving rond dit probleem te bundelen: “Na de Tweede Wereldoorlog kwam onze welvaart tot stand via een groot pact tussen de sociale partners. Dit model volstaat niet meer om de uitdagingen van de milieuproblematiek aan te pakken. Wanneer de Waalse Minister-President Paul Magnette zegt dat we, na de top van Parijs, “enthousiasme” moeten creëren, zijn we bereid om de daad bij het woord te voegen want het is een idee dat wij al vele jaren uitdragen. De slogan van het Waals regeerakkoord 2014-2019 is “durven, vernieuwen, verenigen”. Die vereniging moet gebeuren door een grotere betrokkenheid van de burgers bij het debat en de implementatie. Dit moet op een andere manier gebeuren dan met openbare onderzoeken voorbehouden voor ingewijden. De klimaatkwestie moet het domein van deskundigen verlaten: ze heeft betrekking op alle actoren en alle facetten van de samenleving. Ze biedt ons de kans om de democratie te hervormen!

© Foto's: Collectif Huma

© Teksten: Isabelle Masson

Naam van de burger: Christophe Schoune

Catégorie: De volledige verbal

Partagez: