Wie zijn wij?

Sedert 40 jaar is Inter-Environnement Wallonie (IEW) een federatie van milieuverenigingen die actief zijn in het Waalse gewest.

IEW federeert grote NGO’s als Greenpeace en WWF, lokale verenigingen als “les Amis du parc de la Dyle” of “Les Jardins Bio du Hainaut”, en middelgrote organisaties als Natagora, Navetteurs.be, UrbAgora, Groupe One. In totaal vertegenwoordigen wij bijna 150 leden met wie wij milieukwesties verdedigen op verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Deze sterk gediversifieerde basis doet actief mee aan de definitie van de posities en standpunten van de Federatie: ons globale inzicht wordt door lokale realiteiten gevoed.

Niet alleen zijn wij de politieke stem van onze leden: wij staan hen ook ten dienst op verschillende gebieden zoals juridische steun, communicatie en informatie (nieuwsletters, thematische dossiers), opleidingen,…

Inter-Environnement Wallonie is:

 • Een team van projectleiders en experten (master of doctoraat)
 • Opvolging en politiek pleidooi in de volgende gebieden:
  • Mobiliteit
  • Ruimtelijke ordening
  • Energie / klimaat
  • Economische Transitie
  • Landbouw / natuur
  • Vervuiling / gezondheid
 • Opleidingen en publicaties
 • Ondersteuning van projecten die de weg openen naar vernieuwende oplossingen
 • Publiekscampagnes en acties

 

Meer info : iew.be

Voor Vlaanderen en Nederlandstaligen: ontdek de website van Bond Beter Leefmilieu

Volg ons op Facebook & Twitter